منو

این معلومات در مورد پناهندگی برای اشخاص زیر 18 سال است که بدون نمایندگان قانونی خود در فرانسه هستند

چگونه تقاضای پناهندگی کنیم؟

comment demander l'asile

پناھندگی چیست؟

question asile

اپلیکیشن را به اشتراک بگذارید

partagez l'application

چه کسانی در پناھندگی نقش دارند؟

qui sont les acteurs de l'asile
Return