۱ پړاو

Le Guichet Unique des Demandeurs d’Asile (GUDA)

ستاسو معلوماتو لپاره

که ستاسو د کورنۍ غړي په بل اروپایي هیواد کې شتون ولري نو د دې ویل مهم دي ځکه چې تاسو کولی شئ په دې هیواد کې د هغوی سره د یوځای کیدو غوښتنه وکړئ (او یا هم هغوی فرانسې کې تاسو سره یوځای شی).
guichet unique des demandeurs d'asile
تاسو باید د خپل پناه غوښتنلیک ثبتولو لپاره په پریفیکچر کې موقعیتت لرونکي د پناه غوښتنې میز (GUDA) ته ولاړ شئ.

د پریفکچر د کډوالۍ او د ادغام لپاره د فرانسي دفتر (OFII) استازي په GUDA کې د پناه غوښتونکو ترلاسه کولو په موخه شتون لري.

په فرانسه کې د GUDA نقشه وګورئ
qu'est ce que l'asile
تاسو باید خپل قانونی استازی  سره  په مستقیم ټوګه GUDA  ته لاړ شئ. او کو تاسو کوم استازی نلری نو د " لندمهاله مامور "  په نامه یو کس به ستاسو استازیتوب کوی او تاسو سره پناه غوښتنی لپاره مرسته کوی.
votre représentant légal
په GUDA  کې د ملاقات په پای کې تاسو ته لاندې سندونه درکول کیږی:
د پناه غوښتنې سند 
checkbox étape
د پناه غوښتنې فورمه
checkbox étape
تاسو باید دا دوه سندونه وساتئ ځکه چې مهم دي.
په GUDA کې:
au guichet unique
ستاسو د پناه  غوښتنلیک ثبت شوې ده.
checkbox étape
که چیرې تاسو ۱۴ کلن یا ډیر عمر لرئ نو ستاسو د ګوتو نښې اخیستل کیږي.
checkbox étape
تاسو باید هغه ژبه غوره کړئ چې تاسو غواړئ د خپلې پناه غوښتنې مرکې په جریان کې خبری وکړئ (هغه ژبه غوره کړئ چې تاسو ورسره راحته یاست).
checkbox étape

ستاسو معلوماتو لپاره

په یو شیمر سیمو کې تاسو کولی شئ GUDA ته له تګ څخه دمخه SPADA ته ولاړ شئ.
à savoir

راتلونکی پړاو

Return